sv. 30 | Válka [1914]

  • Válka. Naše doba, 21, 1913–14, č. 11, s. 961–979, 20. 8. 1914. Podepsáno T. G. M. Pod stejným názvem vyšel článek v Čase. (Čas, 28, 1914, č. 251, s. 4–5, 20. 8., č. 257, s. 5–6, 23. 8., a č. 259, s. 5, 24. 8. Podepsáno: T. G. M.)