sv. 30 | Československá jednota [1916]

  • Československá jednota. Československá samostatnost, 2, 1916, č. 5, s. 3, 10. 12. Podepsáno: T. G. Masaryk.