sv. 30 | Řeč na veřejné schůzi v Londýně [1916]

  • Řeč profesora Masaryka na veřejné schůzi v Londýně. Československá samostatnost, 1, 1916,č. 24, s. 6–7, 21. 9. Řeč otiskl i Čechoslovan (6, 1916, č. 28, s. 1–2, 25. 9. /8. 10./) a Čechoslovák (2, 1916, č. 69, s. 2–3, 10. /23./ 10.) přinesl její ruský překlad. Podle Čechoslováku byla řeč přednesena 25. 8. (7. 9.).