sv. 36 | Prezident republiky v Tatrách [1930]

  • Prezident republiky v Tatrách. Národní osvobození, 7, 1930, č. 244, s. 2, 5. 9. Prezident republiky o svobodě. Národní osvobození, 7, 1930, č. 245, s. 1, 6. 9. Též zpráva: Pan prezident na slovenských manévrech, (s. 4) Otištěno též: Prezident republiky na Spišsku. Lidové noviny, 38, 1930, č. 449, s. 2, 6. 9., a v dalších českoslo­venských listech.