sv. 36 | Prezident Masaryk o svátém Václavu a volbách [1929]

  • Prezident Masaryk o svátém Václavu a volbách. Lidové noviny, 37, 1929, č. 490, s. 2, 28. 9. Otištěno též: Prezident Masaryk o svatováclavském tisíciletí. Národní osvo­bození, 6, 1929, č. 267, s. 3, 28. 9., a v dalších československých listech.