sv. 36 | Sjezd československé strany národněsocialistické [1931]

  • Sjezd československé strany národněsocialistické. Lidové noviny, 39, 1931, č. 176, s. 1, 7. 4. Otištěno též: Prezident Masaryk: Washingtonská deklarace je opravdu pro­gram český a praktický. Nepřítelem demokracie je diletantismus a politikaření kon­junkturální. Národní osvobození, 8, 1931, č. 96, s. 1, 7. 4., a v dalších československých listech.