sv. 36 | Prezident Masaryk se loučí s Bystričkou [1932]

  • Prezident republiky se loučí s Bystřičkou. Národní osvobození, 9, 1932, č. 246, s. 2, 6. 9. Otištěno též: Prezident republiky v TopoTciankách. Lidové noviny, 40, 1932, č. 451, s. 1, 6. 9., a v dalších československých listech.