sv. 36 | Nový papežský nuncius u prezidenta republiky [1935]

  • Nový papežský nuncius u prezidenta republiky, české slovo, 27, 1935, č. 245, s. 2, 22. 10. Otištěno též: Nuncius chválí čs. mírovou politiku. Lidové noviny, 43, 1935, č. 529, s. 3, 22. 10., a v dalších československých listech.