sv. 36 | Prezident Masaryk o potřebě školské reformy [1929]

  • Masaryk gegen den Numerus clausus. Prager Tagblatt, 54, 1929, č. 287, s. 1, 8. 12. Prezident Masaryk o potřebě školské reformy. Československá republika, 250, 1929, č. 290, s. 2, 10. 12. Prezident Masaryk o nedostatku kulturní politiky ve státě. Lidové listy, 8, 1929, s. 2, 10. 12.