sv. 36 | Uznání prezidenta republiky vojsku [1933]

  • Uznání prezidenta republiky vojsku. Lidové noviny, 41, 1933, č. 543, s. 1–3, 30. 10. Otištěno též: Prezident děkuje armádě. Národní osvobození, 10, 1933, č. 254, s. 1, 31. 10., a v dalších československých listech.