sv. 36 | Prezident Masaryk Františku Křepkovi [1930]

  • Prezident Masaryk Frant. Křepkovi. Lidové noviny, 38, 1930, č. 25, s. 2, 15. 1. Otištěno též: Prezident republiky k 75. narozeninám Františka Křepka. Národní osvo­bození, 7, 1930, č. 14, s. 1, 15. 1., a v dalších československých listech.