sv. 36 | Prezident Masaryk odeslal soustrastné telegramy k úmrtí francouzského prezidenta Stephena Pichona [1933]

  • Prezident Masaryk odeslal soustrastné telegramy k úmrtí francouzského prezidenta Stephena Pichona. Lidové noviny, 41, 1933, č. 474, s. 7, 21. 9.