sv. 36 | Prezident Masaryk o dnešním stavu Evropy [1929]

  • Gespräch mit Masaryk. Berliner Tagblatt, 1929, č. 460, s. 1, 29. 9. Prezident Masa­ryk o dnešním stavu Evropy. Venkov, 24, 1929, č. 229, s. 1, 1. 10. Otištěno též: Prezi­dent Masaryk o aktuálních evropských otázkách. Československá republika, 250, 1929, č. 231, s. 1, 1.10., a v dalších československých listech.