sv. 36 | Pozdravný telegram prezidenta sjezdu sociální demokracie [1930]

  • Telegram prezidenta našemu sjezdu. Právo lidu, 39, 1930, č. 230, s. 1, 30. 9. Tiskneme s naším titulkem.