sv. 36 | Prezident Masaryk armádě [1934]

  • Prezident Masaryk armádě. Lidové noviny, 42, J 934, č. 654, s. 1, 30. 12. Otištěno též: Armádní rozkaz prezidenta republiky T. G. Masaryka. Národní osvobození, 11, 1934, č. 304, s. 1, 30. 12.a v dalších československých listech.