sv. 36 | Prezident Masaryk o školské reformě [1929]

  • Der Präsident uber Kulturfragen. Prager Tagblatt, 54, 1929, č. 89, s. 1, 14. 4. Otiš­těno též: Prezident Masaryk o školské reformě. Lidové noviny, 37, 1929, č. 191, s. 3, 14. 4., a v dalších československých listech.