sv. 36 | T. G. Masaryk, sokolstvo a sokolství [1930]

  • T. G. Masaryk, Sokolstvo a sokolství, připravil Ant. Krejčí a kol., Moravský legionář Brno, 1935, str. 38–41.