sv. 36 | Dopis prezidenta Masaryka senátoru Viktoru Dykovi [1929]

  • A ÚTGM-CD 29, strojopisné exempláře textu Masarykova dopisu Dykovi. Tiskneme text dopisu s poznámkou „Definitivní znění“, který byl odeslán Dykovi (A KPR, čís. protok. 2735/29, odes. 15. 6.)