sv. 36 | Prezident Masaryk o vývoji demokracie [1933]

  • Prezident Masaryk o vývoji demokracie. Lidové noviny, 41, 1933, č. 307, s. 3, 20. 6.