sv. 36 | Prezident Masaryk o mírové Evropě [1930]

  • Präsident Thomas G. Masaryk zum Memorandum Briands. Das Neue Europa, 16, 1930, č. 7–8, s. 21–22, červenec-srpen 1930. Otištěno též: Prezident Masaryk o mírové Evropě. Právo lidu – Večerník, 18, 1930, č. 139, s. 1, 18. 6.