sv. 39 | Sjezd České strany pokrokové v Praze (27.–29. června). (Zpráva předsednictva) [1908]

  • Čas, 22, 1908, č. 178, Příloha Času k č. 179, 30. 6., s. 1–2.