sv. 39 | Komunální program České strany pokrokové [1912]

  • Osvěta lidu, 17, 1912, č. 3, 5. 1., s. [1–2]. Nepodepsáno.