sv. 39 | Stoupencům České strany pokrokové! [1908]

  • Čas, 22, 1908, č. 166, 17. 6., s. 1. Podepsáno viz výše.