sv. 39 | Sjezd České strany pokrokové v Praze. Jednání den druhý [1908]

  • Čas, 22, 1908, č. 180, 2. 7., s. 1–2.