sv. 39 | Našim stoupencům! Přátelům našeho příštího deníku! [1900]

  • Čas, 14, 1899–1900, č. 34, 17. 3., s. 1.