sv. 39 | Připravujte se na sjezd České strany pokrokové! [1908]

  • Čas, 22, 1908, č. 157, 7. 6., s. 1. Nepodepsáno.