sv. 39 | Program a organizační statut České strany pokrokové [1907]

  • Program a organizační statut České strany pokrokové, Praha: nákladem vlastním. Tiskem Edvarda Leschingra u Fráze, Vodičkova ul. [1907].