sv. 39 | Sjezd České strany pokrokové v Praze: Závěrečná přednáška politického semináře [1908]

  • Čas, 22, 1908, č. 177, 28. 6., s. 7–8. Nepodepsáno.