sv. 39 | Sjezd České strany pokrokové v Praze. Závěrečná řeč posl. Drtiny [1908]

  • Čas, 22, 1908, č. 182, 4. 7., s. 1–2.