sv. 39 | Rámcový program České strany lidové (realistické) [1900]

  • Rámcový program České strany lidové (realistické), Praha: nákl. výkonného výbo­ru České strany lidové, 1900.