sv. 39 | Sjezd České strany pokrokové v Praze. Jednání den prvý [1908]

  • Čas, 22, 1908, č. 179, 1. 7., s. 1–5.