sv. 39 | Ustavení České strany pokrokové [1906]

  • Osvěta lidu, 11, 1906, č. 10, 23. 1., s. [1–2]; č. 11, 25. 1., s. [1–2]; č. 12, 27. 1., s. [1–2]; v části z 25. 1. je publikována reprodukce Masarykovy řeči. Podepsáno J. D.