sv. 39 | Program České strany pokrokové [1912]

  • Program České strany pokrokové. Schválen třetím valným sjezdem strany, konaným v Praze 6. a 7. ledna 1912, Praha: Tiskem Edvarda Leschingra v Praze, Štěpánská ul., 1912.