sv. 39 | Program České strany pokrokové (Dle přednášky říš[ského] posl[ance] prof. dra T. G. Masaryka) [1909]

  • Osvěta lidu, 14, 1909, č. 114, 23. 10., s. [1–2]. [Nepodepsáno]