sv. 39 | III. sjezd České strany pokrokové. Prof. Masaryk o všeobecném programu politickém [1912]

  • Čas, 26, 1912, č. 7, 7. 1., s. 5–7. Nepodepsáno.