sv. 39 | Jazykový pracovní výbor [1908]

  • Čas, 22, 1908, č. 271, 2. 10., s. 1. Podepsáno Prof. T. G. Masaryk.