sv. 39 | Organizační sjezd pražského kraje [1909]

  • Čas – Pondělník, 23, 1909, příloha Času k č. 82, č. 81, 22. 3., s. 1–2. Nepodepsáno.