sv. 39 | Sjezd České strany pokrokové [1908]

  • Osvěta lidu, 13, 1908, č. 64, 13. 6., s. [1]. Podepsáno Výkonný výbor Čes[ké] strany pokrok[ové] v Praze.