sv. 28 | Voličové I. sboru na Novém Městě pražském! [1913]

  • Čas, 27, 1913, č. 294, s. 1–2, 26. 10.