sv. 28 | Dle prohlášení ministerského předsedy hraběte Stürgkha [28. 6. 1913]

  • Čas, 27, 1913, č. 176, s. 1,29. 6. Podepsáno Výkonný výbor České strany pokrokové.