sv. 28 | Záhřebský skandál č. 2 [1911]

  • Čas, 25, 1911, č. 148, s. 1–2, 30. 5. Nepodepsáno.