sv. 28 | Podstata a význam Švihovy aféry [1914]

  • Čas, 28, 1914, příloha k č. 157, s. 1–4, 9. 6. Nepodepsáno.