sv. 28 | Řeč prof. dr. Masaryka, pronesená na schůzi ve Valašském Meziříčí 8. dubna 1911 [8. 4. 1911]

  • Palacký (dříve Valašské noviny), 5, 1911, č. 15, s. 1–3, 14. 4. Nepodepsáno.