sv. 28 | Přechod ze střední školy na školu vysokou [1913]

  • MASARYK, T. G. – ODSTRČIL, B. Přechod ze střední školy na školu vysokou: Dvě přednášky pro abiturienty a mladé akademiky. [Text T. G. Masaryka Přechod ze střední školy na školu vysokou je na s. 5–18; text B. Odstrčila Několik filozofických výhledů do života akademického je na s. 19–48.] Praha, Stud[entská] revue, 1913, 48 s.
    MASARYK, T. G. Přechod ze střední školy na školu vysokou: Přednáška pro abiturienty a mladé akademiky. Praha: Studentská organizace nár[odně] dem[okratická], 1919, 14 s., 2. autorizované vydání.