sv. 28 | Doznání hraběte Forgácha [1911]

  • Čas, 25, 1911, č. 62, s. 1–2, 3. 3. Napsal T. G. Masaryk.
    Článek Doznání hr[aběte] Forgácha uvádíme v překladu Času. Převzato z Die Geständnisse des Grafen Forgach. Die Zeit – Morgenblatt, 10, 1911, č. 3031, s. 1–2, 2. 3. Podepsáno Vom Reichsratsabgeordneten Dr. T. G. Masaryk /Od říšského poslance dr. T. G. Masaryka/.