sv. 28 | Nesnáze demokracie [1913]

  • MASARYK, T. G. Nesnáze demokracie: Dvě úvahy. Praha: Pokrok, 1913, 42 s. Publikace obsahuje: Nesnáze demokracie, s. 3–15. Syndikalismus a demokracie, s. 16–42. Je doplněna nabídkou nově vycházejících knih.
    MASARYK, T. G. Nesnáze demokracie: O bolševictví. Praha: Listopad, 19902, 48 s. Publikace obsahuje kromě výše uvedného textu též: O bolševictví, s. 25–44, jejíž součástí jsou texty Československému dělnictvu! , s. 25–28, Revoluce a bolševici, s. 28–34, O takzvané diktatuře proletariátu, s. 35–44. Část O bolševictví byla převzata z brožury MASARYK, T. G. O bolševictví. Praha: Knihovnička Služby, 1921. Projev Československému dělnictvu! proslovil prezident Masaryk 24. září 1921 v Březových Horách. Druhá úvaha Revoluce a bolševici vyšla ve vánočním čísle Lidových novin /Lidové noviny, 28, 1920, č. 639, s 8, 24. 12.; MASARYK, T. G. O bolševictví. Praha 1990, s. 13–21, MASARYK, T. G. Cesta demokracie I., Praha: Masarykův ústav AV ČR, 2003, s. 380–385/ a pod názvem Prezident Masaryk o bolševictví a revoluci v Čase /Čas, 30, 1920, č. 166, s. 8, 25. 12./ Třetí stať O takzvané diktatuře proletariátu vyšla v Čase /Čas, 31, 1921, č. 1, s. 1–4, 1. 1.; MASARYK, T. G. O bolševictví. Praha 1990, s. 25–33, MASARYK, T. G. Cesta demokracie II. , Praha: Ústav T. G. Masaryka, o. p. s., Masarykův ústav – Archiv AV ČR, v. v. i., 2007, s. 15–22/. Masarykovy texty byly otištěny dle současné jazykové normy.