sv. 28 | Demokratismus v politice [19. 5. 1912]

  • MASARYK, T. G. Demokratismus v politice: Předneseno 19. května 1912 v české technice. Praha: Studentská revue, J. Skalák a spol., 1912, 18 s.
    MASARYK, T. G. Demokratismus v politice: Vydání k 10. výročí úmrtí T. G. Masaryka dne 14. září 1947
    Praha: Čin, 1947, 31 s. [2. vydání doplněno vysvětlením cizích slov, odborných termínů a překlady cizojazyčných citací]. Podtitul není shodný. Vydání z r. 1947 bylo jazykově upraveno.