sv. 28 | Zpověď dr. Švihy [1914]

  • Čas, 28, 1914, č. 166, s. 1, 18. 6. Podepsáno Uveřejňuje T. G. Masaryk.