sv. 28 | Rozmluva s Masarykem [1914]

  • Palacký (dříve Valašské noviny), 8, 1914, č. 29, s. 1–2, 17. 7. Nepodepsáno.