sv. 28 | Schůze prof. Masaryka [1913]

  • Palacký (dříve Valašské noviny), 7, 1913, č. 41, s. 1, 10. 10. Nepodepsáno.